Digitala tjänster
Dataprojekt Nordic hjälper bl.a hälso- och sjukvården att öka sin tillgänglighet. Digitala plattformar för patientkontakt kan innehålla allt ifrån återuppringning, chatt och video och bidrar till en tillgänglig vård med patienten i fokus.
 
Digitala verktyg skapar möjligheter att arbeta på nya, smartare sätt. Den digitalisering som nu pågår handlar till en stor del om att använda rätt teknik – men den absolut största vinsten uppnås när verksamhetens arbetssätt och processer utvecklas i takt med tekniken.