Besiktning av näverksinstallationer
Vi utför besiktningar samt kvalité i datanäten. Utfärdar protokoll efter utfört arbete samt går igenom resultat och ev åtgärder med kund.